BENGKEL DIGITAL STORYTELLING ANIMATION 2018

Bengkel Digital Storttelling Animation 2018 adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar yang terpilih dalam bidang animasi. Terdapat 21 pelajar dan 7 guru pengiring daripada 7 buah sekolah sekitar Negeri Pulau Pinang.

BENGKEL PENYEDIAAN DRAF MYPORTFOLIO

Program ini merupakan asas dalam menyediakan draf MyPortfolio bagi semua pegawai dan Aggota Kumpulan Perlaksana BTPNPP dan PKG Pulau Pinang

SESI TEMUDUGA KEMASUKAN KE SEKOLAH SENI

Sesi Serlahan Seni- Pemilihan Murid Ke Tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia Ambilan 2019. Perserta yang terlibat terdiri daripada 14 calon Seni Visual, 5 calon Seni Teater, 18 calon Seni Tari, 11 calon Seni Muzik berserta 6 orang Panel Penilai dan 10 Pegawai Teknikal

BENGKEL DIGITAL STORYTELLING ANIMATION 2018

Bengkel Digital Storttelling Animation 2018 adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar yang terpilih dalam bidang animasi. Terdapat 21 pelajar dan 7 guru pengiring daripada 7 buah sekolah sekitar Negeri Pulau Pinang.

BENGKEL PENGHASILAN SENI

Bengkel Penghasilan Seni ini melibatkan guru-guru pendidikan seni (bukan opsyen) yang sedang berkursus.

PROFESSIONAL VIDEO MONTAGE DEVELOPMENT WORKSHOP

Bengkel ini dikendalikan oleh 2 orang pensyarah dari Universiti Utara Malaysia. Seramai 24 peserta diberi pendedahan mengenai perisian Adobe Premiere Pro CS6 dan Adobe After Effects CS6 untuk digunakan sebagai platform dalam penyuntingan video

PROGRAM PENINGKATAN PROFESSIONALISME BTPN/PKG KALI KE 3 & HARI APRESASI

Program ini merupakan program rasmi di BTPNPP yang dijalankan sebanyak 3 kali dalam setahun. Program ini merupakan perhimpunan rasmi antara pihak BTPNPP dan seluruh PKG Pulau Pinang.

MAJLIS JASAMU DIKENANG- TUAN HAJI MUHAMMAD FAUZI BIN SHAARI

Majlis ini adalah untuk meraikan persaraan Tuan Haji Muhammad Fauzi Bin Shaari yang dulu berkhidmat di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang

PORTAL RASMI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU PINANG